Muž vstal ze židle a vyšel do noci

Larry měl dneska plno. Větráky ve stropě temně hučely polykajíce kouř, kolem kulečníkových stolů se pohybovaly šelmy podvečera, v rukou tága nebo sklenice. U stolků seděli poutníci. Na televizní obrazovce se míhali basketbalisté NBA s kovboji a jejich kytarami. Zlatí karasi vesele plavali v kýčovitém jezírku před vchody na toalety. Larry stál opřený u dveří do kuchyně a spokojeně se usmíval. U rohového stolku sedí tři muži. Mramorová deska, kameninové poháry, obsidiánový popelník.

"Ty, Murphy, víš, včera sem byl v kině..."

"Cóo? V kině? Tys' byl v kině? Chceš snad Danny říct, žes' byl v kině?" Dva z nich sedí proti sobě. Jeden se začal křečovitě smát. "Fakt v kině?" Sípal, tváře červené. Napil se. Třetí je nenápadný mládenec.

"No a co. Tak sem byl v kině, no. Náš mladej říkal, že je to pecka. A taky jo. Taky bys na to měl jít." Típl lehce ohořelý filtr o okraj popelníku a secvrnkl jej doprostřed. Vyklepal z krabičky další cigaretu, promnul si ji mezi ukazováčkem a palcem, vložil mezi rty. Odložil krabičku, vytrhl zápalku, škrtl a zapálil. Ohořelý zbytek papírové zápalky přistál vedle nedopalku. Zhluboka vtáhl kouř. Mladík na něho po celou tu dobu nedůtklivě hleděl.

"A co je divný na tom, když si táta zajde se synem do kina, co?" Otázku, spolu s cigaretovým výdechem, směřoval k mladému muži vedle. Ten jen pokrčil rameny a silně vydechl našpulenými rty, aby odehnal přízrak té šedé kouřové bestie, která se mu s ošklivým šklebem hnala po obličeji.

Druhý muž se stále smál. Snad se pokoušel cosi říct, ale nový nával smíchu, připomínající start tryskového letadla, jej úplně rozkmital a oslepil vyhrklými slzami.

"Bylo to vo těch různejch příšerách. Vlkodlaci, upíři a tak. Místama sem se ti třepal jak ratlík."

"Jho, tho thi vhěéřím, thy phosero!", vyslovil muž jen ztěží, "thřepal ses jakh shulc!" Spláchl útočící bránici mohutným douškem. "Hej, Larry, eště dvě!" Larry zvedl ukazováček a přikývl. Jedna ze servírek odnesla poháry a donesla plné. "Prosim tě, Danny, potkals' někdy toho svýho upíra nebo co? Jo chápal byl, že se bojíš starý. To je upír! Když přídeš v pátek z rachoty, máš sto babek a vo pět vteřin pozdějc sotva dvacet. Ale ňáký strašidla, tsss," nedůvěřivě zasyčel a pohrdavě protáhl levý koutek úst. Jejich spolustolovník se v odpověď hlasitě vysmrkal.

"Ty seš suchar, Murphy. Jasně že ty vobludy sou jen ve filmech. Ale vono je to takový příjemný bát se v kině nebo u telky. Venku potkáš akorát tak starýho Arthura nebo tu vzteklou kočku Paddy MacNollenový." Oba se hlasitě rozchechtali. Plácali se do ramen, kývali hlavami. Větráky hučely, karasi plavali, zpocené ruce se tahaly o dálkový ovladač televizoru.

"A co vy mladej, taky se rád bojíte?" Mladý muž zase jen pokrčil rameny a napil se ze svého poháru. "Asi neumí mluvit. Ta mládež je ňáká nemluvná," svorně přitakali a upili, "zrovna jako u nás, v dílně, ten Miller."

Magické oko světlemodrého démona se rozzářilo úsměvem známé hvězdy Kentucky Hot Channel TV - News Alice Inhellové. Muži začali pískat, pokřikovat, vstávat, dupat, tleskat a odcházet. Larry počkal až se bílé zuby zlatovlasé bohyně navždy ztratí za symbolem státu Kentucky.

"Tak chlapi, je čas." Larry si vzal bílou utěrku přes ruku a popošel směrem k baru.

"Nojo, je čas, Danny. Půlnoc na krku a stará už hřeje postel." Odsunuli židle, zvedli se a odcházeli s ostatními.

Byť jako jeden z posledních, mladý muž také vstal ze židle a vyšel do noci. Došel až k místu, kde byl stín mohutných korun jilmů odkrojen ostrým úplňkem. Zastavil se a zvedl ruce. S očima přivřenýma lehce zaklonil hlavu. Velké Oko Noci jej prosvítilo. Vzduch se naplnil praskáním statické elektřiny. Zmatená sova dvakrát houkla. Začal se proměňovat.

Na vlhkém asfaltu teď, zalita měsíčním stříbrem, stála myš. Postavila se na zadní a divoce zavyla. Z nedalekého remízku se táhle ozvala odpověď. Myš sklouzla na všechny čtyři a několika rychlými skoky zmizela v trávě.

 Zpátky