Výlet

Obchodní domy jsou důsledek jedné z těch nejobskurnějších perverzí, které dokázal člověk zhmotnit a Thompstone senior vláčel tím šílenstvím za ruku juniora. Periferní vidění, ucpané množstvím vjemů, naprosto selhávalo ve své funkci. Neustálé 'promiňte' připomínalo signály předávané si tykadly mravenci. Výraz štvaného zvířete, hbité piruety, tupé zásahy loktů a špiček bot. Svůj mezi svými.

Krabice s botami, aktovka. A v druhé ruce Jerry. Pomalu úplně zapomněl, že má syna sebou. Ten mlčenlivý tvor se jej úporně držel vlhnoucí ručkou, svíraje v podpaží vypelichanou opici. Zastavil za sloupem ze strakatého pseudomramoru, pochybném to úkrytu. Na moment pocítil úlevu, srovnal si pod paží krabici a podíval se na syna. Ten mu pohled dlouze opětoval.

"Maruňáci," špitl hoch. Palcem ruky, ve které nesl aktovku, mu otec otřel ranní pozůstatek čokolády. Vzhlédl. "Maruňáci," ozvalo se znovu pochvíli. Senior se přistihl, jak kamsi civí.

"Co?" Znovu uchopil Jerryho za ruku a vrhl se znovu do davu. Jerry neomylně napřáhl ruku směrem ke kývacím a houpacím atrakcím v dětském koutku, ačkoliv ze své výšky nemohl, kromě množství kmitajících se nohou a spodních částí pultů, vidět nic tak daleko. "Jo, marrruňááci," vychutnal si to slovo senior. Zamířili tedy k nim.

Všichni ti koně, rakety, delfíni a kdoví co ještě, byli obsazeni komíhající se drobotinou. Jen model mlékárenské dodávky, kdo ví proč, obvykle zel prázdnotou. "Maruňáci, maruňáci!" Jerry vrazil opici otci do volné ruky a běžel k autíčku. Pan Thompstone postával vedle, sem tam si upravil krabici. Zanedlouho se otevřela dvířka a z dodávky, ani ne tak vyšel, jako se vypotácel, Jerry. "Opáka," řekl a natáhl ručku.

"Není ti něco, Jerry?" Podal mu maňáska a přidřepl si. Junior zavrtěl vážně hlavou. Byl rozcuchaný a... A voněl solí a vlhkostí. Mořem? Jerry se lehce zapotácel. "Jestli jsi, opičáku, nemocný," modlil se senior, aby to nebyla pravda, "táák..." Objal ho a zvedl. "Tak budeš nemocný." Opravdu byl cítil svěžím mořským vzduchem. A benzínem.

Od té doby byli, bohům žel či dík, několikrát v tom termitišti a podobné scény se opakovaly. Nějaký zvláštní ionizátor vzduchu? Prý se to používá v místech, kde je moc lidí pohromadě. Má to odstraňovat napětí. Mimoděk popočichával při každém průchodu obchodním domem, chodil pátravě kolem, až měl obavy, že si toho někdo všimne.

Dnes opět stáli s juniorem u bílé dodávky s geniálním citátem Winstona Churchilla o dětech a mléku. "Tak, Jerry," postavil na zem aktovku, balíček s novými ponožkami a juniorovými tepláky, "dneska bude tatínek 'maruňáci'." Nečekal na němý protest v Jerryho obličeji a rychle, aby unikl pozornosti, se nasoukal dovnitř. Netušil, jak se mu to podařilo, když si uvědomil velikost autíčka.

V tom okamžiku se mělo autíčko začít natřásat, věrně napodobujíc kodrcání po silnici. Zvedl se mu žaludek. Že by to bylo tak silné? Otevřel oči, které měl pro jistotu zavřené. Co nevidím, to není. Užasle se rozhlédl a zase je zavřel.

Když je otevřel podruhé, stál na boku lodi. Rukama křečovitě svíral zábradlí. Ta vlhká, solí a lakem drsná trubka jej dělila od širokého pěnícího se oceánu, který divoce plynul kolem boku lodi. Nalevo trčely k nebi čtyři hlavně osmipalcových děl a vpravo můstek. Kolem se moře hemžilo šedavými přízraky desítek dalších lodí. Znovu se mu udělalo nevolno.

"Sakrachlapecotadyčučíš!" Otočil se a neholená tvář za ním stojícího muže se zkřivila do potěšeného úšklebku. "No jo, ti nováčci," potáhl z ubohého zbytku cigarety, "padej, než se utopíš, Japončíci by mohli vo něco přijít!" Zachechtal se dýchavičným smíchem a jako kolíbavým krokem odcházel směrem ke vchodu na palubu. Hlavou pana Thompstona se mihly jeho chlapecké sny o hrdinech Tichého oceánu, důsledek to pochybné četby. Srážka lodi s vysokou vlnou s ním smýkla a on upadl.

Sedl si na zem a rozhlédl se. Několik matek a otců se po něm pohrdavě podívalo. Pomalu vstal, zavřel za sebou dvířka dodávky. Posbíral své věci. Vzal za ruku Jerryho a odcházeli. Jerry už zapomněl na spáchanou křivdu a radostně ševelil: "Maruňáci, maruňáci..." Blížili se k eskalátorům.

"Když už, tak mariňáci, Jerry, mariňáci." A vyjeli ven.

 Zpátky