Sldny cowjek na Mjasecu

Posiony Ray Bradburoj

 

Stojao wn pi wokna a wobgldowao puste ulice. Wicky ako se zda cakaju na kosmodromach. Jano wn, bazan, stoj a glda. Proch se myka po woteptanem chodniku.

Zazdaim tam dajo se ywy by. Nae sldne wumoenje. Togodla wicky cakaju. Na Zemji zazdaim wopawdu dajo se ywy by.

Wn se peto zmrom pdpra na woknowem woboenju. Wostanu. Sldny cowjek na Mjasecu.

 Zptky